Doel van deze website

www.Artikel430a.nl is een website die alle 'ins' en 'outs' van het naakt zijn in Nederland verduidelijkt. De naam is ontsproten aan het artikel uit het wetboek van strafrecht dat naaktrecreatie in Nederland regelt. Het Artikel 430a WvS.

Het artikel 430a WvS luidt:
"Hij die zich buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare recreatie aangewezen plaats, ongekleed bevindt op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie".

Lastig lezen

Omdat het Wetboek van Strafrecht uitgaat van wat NIET mag is het nogal ongelukkig geformuleerd wat tot veel verwarring leidt, niet alleen bij naaktrecreanten, maar ook bij overheden. Veel naaktrecreanten denken dat naakt recreëren slechts toegestaan is op door de gemeente aangewezen plaatsen, en veel overheden denken dat ze naaktrecreatie kunnen verbieden met de uitleg van het artikel.

Duidelijkheid

Om duidelijkheid te scheppen volgt een uitleg hoe het artikel gelezen moet worden door overheden. Verder zullen we belichten hoe het voor de naaktrecreant werkt en wat voor hem/haar de mogelijkheden zijn.

Maatschappelijke acceptatie

Naaktrecreatie is in Nederland een maatschappelijk geaccepteerd verschijnsel dat niet meer onderdrukt kan worden. Het is op een goede manier bij wet geregeld via Artikel 430a. Toch bestaan er veel misverstanden over en denken veel mensen er niet bepaald genuanceerd over. Dit heeft te maken met het verschijnsel dat de meeste naaktrecreanten en naturisten niet te koop lopen met hun overtuiging. Het zou goed zijn als naaktrecreanten wat meer van zich zouden laten horen in de publieke ruimte.

Circa twee miljoen Nederlanders recreëren geregeld naakt, dus dat is een behoorlijk grote groep. De plekken voor naaktrecreatie worden altijd een beetje weggestopt in uithoeken van een meer, ligweide of van een strand. Als we meer van ons laten horen zal het maatschappelijk meer aanvaard worden, zullen minder mensen problemen hebben als ze naakte mensen zien, en zullen we ook betere, minder afgelegen en mooiere plekken kunnen gaan creëren voor naaktrecreatie.

Waarvan weer het gevolg zal zijn dat er meer sociale controle ontstaat en daardoor waarschijnlijk minder incidenten de naaktstranden zullen bezoedelen. En dit biedt weer weerstand tegen de vaak onterecht heersende opvatting die naakt koppelt aan seksuele zaken.